DERSLERE KATILIM HAKKINDA

Yayınlanma Tarihi: 29-11-2023

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

MADDE 3- u) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde eğitim – öğretim türleri örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir. (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim – öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim – öğretim türüdür.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MADDE 20 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,

b) Laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, proje, atölye, staj, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği ilgili birim tarafından uygun görülen diğer çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.

(2) Aldığı bir dersin yarıyıl sonu/yılsonu ve bütünleme sınavlarına girebilmesi için gereken, bu Yönetmelikte ve Senato tarafından belirlenen esaslarda öngörülen diğer şartların tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenci, o dersi tekrarlamak zorundadır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

MADDE 18 – (1) Öğrencinin bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için, aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir:

a) Teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine katılmış olması,

b) Laboratuvar, uygulamalar, seminer ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması,

c) Dersi veren öğretim elemanı tarafından ders değerlendirme kriterlerinde başarı sınırının belirlenmesi koşuluyla o derse ilişkin uygulama, laboratuvar, ev ödevi ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının ve yapılan eğitim-öğretimin özelliklerinin gerektirdiği çalışmaları verilen süreler içinde ve başarılı olarak yapmış olması.

(2) Öğrencinin aldığı bir dersin yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmesi için, bu Uygulama Esaslarında belirlenen şartların tümünü yerine getirmiş olması gerekir; tüm şartları yerine getirmeyen bir öğrenci o dersi tekrarlamak zorundadır.

hükümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimize duyurulur.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast