MADDİ HATA (SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ ) BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

Yayınlanma Tarihi: 05-02-2021

MADDİ HATA (SINAV SONUCUNA İTİRAZ) BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
Değerli Öğrencilerimiz,
Sınav sonuçlarına maddi hata yönünden itirazda bulunmak isteyenlerin;
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 22 – (1) (Değişik:SK-08/08/2017-476/07) Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, Yüksekokulumuz Müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından sınav kâğıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir. hükmü gereğince;
Öğrencilerimizin Müdürlüğümüze hitaben yazdıkları ıslak imzalı (aşağıdaki linkte örneği bulunan) dilekçelerini ve ekinde nüfus fotokopilerini en geç beş iş günü içinde öncelikle e-posta yoluyla adaletmyo@deu.edu.tr adresine
ayrıca mutlaka kargo yolu ile Yüksekokulumuzun aşağıdaki adresine göndermeleri gerekmektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Örnek maddi hata dilekçesi için tıklayınız…

Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Tınaztepe Yerleşkesi Buca-İZMİR


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast