MAZERET DİLEKÇELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Yayınlanma Tarihi: 25-01-2021

Değerli Öğrencilerimiz,
SAKAI üzerinden yapılan online sınavlarda yaşanan teknik sorunlar nedeni ile sınavlara katılamayan ya da katıldığı halde sınavını tamamlayamayan öğrencilerimizin durumlarının değerlendirilebilmesi için Müdürlüğümüze mazeret başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının Madde 30 (2) “Öğrencinin mazeretinin varlığını kanıtlayan belgeleri, mazeretinin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Yüksekokulumuz Müdürlüğüne sunması gerekir. Aksi halde, bu husustaki başvurusu dikkate alınmaz.” hükmü gereğince;
Öğrencilerimizin Müdürlüğümüze hitaben yazdıkları ıslak imzalı dilekçelerinin ekinde mazeretlerini belgeleyen ekran görüntüsünü ve nüfus fotokopilerini en geç beş iş günü içinde öncelikle e-posta yoluyla adaletmyo@deu.edu.tr adresine ayrıca mutlaka Yüksekokulumuzun aşağıdaki adresine kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Adres:
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Tınaztepe Yerleşkesi Buca-İZMİR


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast